Nesër me datë 19.03.2019 Drejtoresha Gjenerale e Regjionit 1 të FIA-s viziton Kosovën.

Në kuadër të agjendës së saj Laurianne Krid do vizitojë zyren e kryeministrisë së Kosovës, pastaj do vizitoj AMCK-në ku do të njoftohet për së afërmi me punën dhe mbarëvajtjen e proceseve të AMCK-s, dhe dy klubeve të tjera.

Vizita e saj ka për qëllim njoftimin me gjendjen e sigurisë rrugore, veprimet dhe planifikimet ne kuader te Sigurise Rrugore, Ambientit dhe Turizmit në Kosovë.

Rajoni FIA 1 përkrah një lëvizje të sigurtë, të përballueshme dhe të pastër si një komponent kyç për zhvillim. Së bashku me ekipin e Regjionit 1, Laurianne mbështet shkëmbimin e praktikave më të mira midis Klubeve të Mobilitetit në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë, të cilat arrijnë gjithsej 38 milionë anëtarë.

Vizita e saj ka një rëndësi të veçantë për AMCK-në pasi që klubi ynë ka për qëllim të rrisë sigurinë në rrugë dhe të ulë numrin e aksidenteve, duke e pasur parasyshë gjithmonë ruajtjen e ambientit.

Laurianne Krid

Recommended Posts