Nuk ka rëndësi se ku jetoni, ndryshimi i klimës do ndikoj në jetën tuaj. Sipas një studimi të bërë nga Organizata Botërore e Shëndetsisë, ngrohja Globale është një nga rreziqet kryesore të momentit, ndaj së cilës duhet të ndërmarrim masa konkrete.

Ndryshimi i klimës do shkaktoj përmbytje, rritje të temperaturave extreme të cilat më pas rezultojnë me zjarre, thatësira dhe të ftohtë të pa përballueshëm.

Rastet me sëmundjet si malarja dhe ethet tropikale do të rriten si pasojë e thatësirave dhe ngritjes së temperaturave. Thatësirat do ndërlikojnë edhe prodhimin dhe kultivimin e ushqimit që rrjedhimisht do shfaqet uria nëpër botë.

Ndotja e ajrit do rezultoj me rritje të numrit të njerëzve me alergji dhe astmë, ndërsa ndotja e ujit do e pakësoj ujin e pijshëm në nivel botëror.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, nga viti 2030 deri në vitin 2050 ngrohja globale pritet të shkaktoj 250 mijë vdekje në vit.

Recommended Posts