Është shumë e rëndësishme si qëndroni të ulur gjatë vozitjes. Shumica e ngasësve largohen shumë mbrapa me ulëse. Ajo që është shumë e rëndësishme është që ulësja të jetë e rregulluar në atë mënyrë që këmbët të mund t’i shtypin pedalet në mënyrën më të mirë.

Po ashtu është shumë e rëndësishme që ulësja të jetë sa më poshtë, që të mund të jeni sa më afër qendrës së gravitacionit, por edhe mjaftueshëm lart që të keni shikueshmëri të qartë.

Recommended Posts