Përmbytjet janë fatkeqësi të shpeshta natyrore të cilat mund të kenë përmasa lokale – kur prekin lagjet ose bashkësitë më të vogla, ose përmasa të mëdha – kur prekin tërë pellgun e lumenjve dhe numrin më të madh të komunave.

Gjatë periudhës kur nuk ka përmbytje silluni me përgjegjësi;

Mos hidhni mbetje në lumenj, përrenj dhe kanale.

Nëse mbetja është më e madhe në shtratin e lumenjve dhe në kanale, drejtohuni për ndihmë shërbimit kompetent komunal.

Në qytete, kur për shkak të shirave të mëdha është shtuar shkarkimi i ujit, mos hidhni mbetje dhe mos i mbuloni pusetat të cilat shërbejnë për shkarkimin e ujërave atmosferike.

Sipas mundësisë, përgatisni thasë të cilët në rast përmbytjeje mund t’i vini në hyrje dhe të mbyllni të gjitha vendet në shtëpi nëpërmes të cilave mund të hyjë uji.

Mos ngritni diga për të mbledhur ujë gjatë stinës së verës.

Recommended Posts