Informatë rreth punimeve të MIT nëpër Kosovë

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, në kuadër të përmbushjes së misionit të saj për të sjellë infrastrukturë rrugore cilësore, është duke shfrytëzuar maksimalisht sezonin ndërtimor. Si rrjedhojë, po punohet në të gjitha qytetet e Kosovës. Për pasojë në disa vende, qytetarët mund të hasin në pengesa gjatë qarkullimit, prandaj MIT kërkon mirëkuptim për çdo vështirësi në komunikacion dhe vonesa të shkaktuara.

Në vazhdim ju informojmë me disa nga projektet, në të cilat punimet mund të pengojnë lëvizjen e lirë të automjeteve;
Asfaltimi i rrugës R107 Gjakovë – Deçan
Zgjerimi i rrugës nacionale N9 Dollc – Gjakovë
Rehabilitimi i rrugës Prizren – Xërxë
Rehabilitimi i rrugës Rahovec – Suharekë
Zgjerimi i rrugës nacionale N 25.3 Gjilan (segmenti Livoç – Gjilan)
Asfaltimi i rrugës në fshatin Cërnicë – Gjilan
Zgjerimi i rrugës në fshatin Përlepnicë
Zgjerimi i rrugës regjionale R102 Komoran – Skënderaj

Recommended Posts