Pemët janë jetë.

Si bimët më të mëdha në planet, ato na japin oksigjen, marrin karbonin, stabilizojnë tokën dhe i japin jetë botës së egër. Ato gjithashtu na sigurojnë materialet për mjete dhe strehim.

Jo vetëm që pemët janë thelbësore për jetën, ato na japin një lidhje midis së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes.

Ato veprojnë si një filtër fizik, duke bllokuar pluhurin dhe thithin ndotës nga ajri. Disa pemë individuale eliminojnë deri në 1.7 kilogram ndotës çdo vit. Ato gjithashtu sigurojnë hije nga rrezatimi diellor dhe zvogëlojnë zhurmën.

Pemët thithin dyoksidin e karbonit përderisa rriten, karboni që e ruajnë në drurin e tyre ndihmon në ngadalësimin e shkallës së ngrohjes globale.

Shumë lloje të tyre njihen edhe për vetitë e tyre medicinale. Vaj nga lëvorja e thuprës, për shembull, ka veti antiseptike.

Hulumtimet tregojnë se nëse qëndrojmë për disa minuta të rrethuar nga pemët në hapësirë të gjelbër, presioni i gjakut bie, rrahjet e zemrës tuaj ngadalësohen dhe nivelet e stresit tuaj zbresin.

Ato zvogëlojnë shpejtësinë e erës dhe ftohin ajrin. Vlerësohet se pemët mund të ulin temperaturën në një qytet deri në 7 ° C.

Pemët gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e përmbytjeve dhe erozionit të tokës, duke thithur mijëra litra ujëra të stuhisë.

Ato ofrojnë strehim dhe ushqim për komunitetin e shpendëve, insekteve, likeneve dhe kërpudhave, ndërsa krijojnë hije dhe strehim për të gjitha kafshët tjera. Një lisi i rritur mund të jetë shtëpi e 500 specieve të ndryshme.

Së shpejti, për herë të parë në histori, numri i njerëzve me shtëpi në qytete do të tejkalojë ata që jetojnë në fshat. Parqet dhe pemët do të bëhen një komponent edhe më jetësor i jetës urbane. Ne duhet t’i mbrojmë ato për të ardhmen tonë.

Recommended Posts