Në vazhdën e aktiviteteve policore për sigurinë e nxënësve për vitin e ri shkollor, Policia e Kosovës përveç prezencës së shtuar në afërsi të shkollave, ka vazhduar me fazën e dytë të aktiviteteve që ka të bëjë me realizimin e ligjëratave në shkollat fillore dhe të mesme të vendit, me qëllim ofrimin e njohurive themelore mbi rregullat dhe shenjat e trafikut rrugor.

Policia e Kosovës, në kuadër të këtij muaji, ka planifikuar që të ligjëroj mbi rregullat e trafikut rrugor në gjithsejtë 159 shkolla në mbarë vendin, duke përfshirë të gjitha komunitetet.

Policia e Kosovës përveç ligjëratave, në fazën e radhës do të realizojë edhe demonstrimin praktik në teren nën mbikëqyrje të policisë së trafikut dhe njësive tjera relevante.

Për realizimin e këtyre aktiviteteve falënderojmë nxënësit për pjesëmarrje, po ashtu falënderojmë për mbështetje institucionet relevante në nivel lokal dhe qendror.

Cituar nga Policia e Kosovës

Recommended Posts