Të gjithë ngasësit që një pjesë të madhe të kohës e kalojnë në veturë, e kuptojnë më së miri se sa i rëndësishëm është ambient i brendshëm dhe gjendja e rregullt teknike.

Vetura kërkon përkushtim, nuk mjafton që vetëm ta mbushim me karburant, por duhet që rregullisht ta dërgojmë në kontrollet teknike dhe sigurisht të kujdesemi gjatë ngasjes, sepse ndonjëherë pa vetëdije,  bëjmë gabime që ndikojnë negativisht në gjendjen e veturës, të cilat nëse vazhdimisht përsëriten do ta shkatërrojnë atë.

E këto janë 6 gabimet më të shpeshta që bëjnë ngasësit;

1.Injorimi i indikatorit ‘Check engine’

Indikatori ‘Check engine’ shfaqet vetëm për një ditë. Sa herë të aktivizohet, duhet t’i kushtohet vëmendje e veçantë, pasi injorimi mund të rezultojë me harxhime të shtrenjta.

2.Gomat e vjetra

Është gjithmonë e rëndësishme të mbani në mend se automjeti është në kontakt me një sipërfaqe. Siguria e udhëtimit varet kryesisht nga gjendja e gomave dhe ajo lidhet drejtpërdrejt me moshën, thellësinë e profilit dhe presionin e duhur.

3.Kaloni intervalin e servisit

Inxhinierët e angazhuar në zhvillimin e një modeli të caktuar njihen mirë me qëndrueshmërinë e projektimit të një qarku të caktuar, kështu që nëse dëshironi të shmangni surpriza të pakëndshme, mbani ato që kanë përshkruar.

4.Higjiena e keqe e automobilit

Pastërtia është gjysma e shëndetit. E njëjta vlen edhe për një automjet. Mbajtja e automjetit të pastër do t’ju kthehet shumë herë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të hiqni të gjitha grimcat që mund të shkaktojnë dëme në kohë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për larjen e detajuar pas kushteve të dimrit.

5.Jeni një shofer i pakujdesshëm

Pavarësisht nga kushtet në rrugë, duhet gjithmonë ta trajtoni automjetin tuaj me kujdes dhe respekt. Të shmangni të gjitha lëvizjet e papritura, goditjet e gomave, frenimi panevojshëm, goditjet në gropa.

6.Mos ndërrimi i rregullt i vajit dhe filtrave

Vaji për motor është si gjaku për trupin e njeriut. Është thelbësor për funksionimin e duhur dhe nuk është e këshillueshme të kaloni intervalin e zëvendësimit. Zëvendësimi i filtrit është po aq i rëndësishëm pasi nuk lejon që papastërtitë të depërtojnë në pjesë të tjera të automjetit.

Recommended Posts