KISHA DHE SHKOLLA E PARË FILLORE NË GJUHËN SHQIPE NË STUBËLL TË EPËRME

KISHA DHE SHKOLLA FILLORE NË GJUHËN SHQIPE NË STUBËLL TË EPËRME

Shkolla e Parë Shqipe në Kosovë – Kisha e Shën Gjergjit gjendet në fshatin Stubëll e Epërme, komuna e Vitisë.

Historiku i saj është më i hershëm sesa koha e emërtimit të saj dhe pikërisht është fjala për Kolegjin e Shën Lukës, i cili kishte filluar punën qysh në vitin 1584.

Shkolla shqipe ka funksionuar edhe gjatë vitit 1846, vit i cili është i gravuar në brendësi të absidës mbi një lastar hardhie. Veprimtaria edukativo-arsimore si shkollë e parë shqipe e mirëfilltë është zhvilluar që nga viti 1868 me mësues Dom Mikelin. Ndërsa nga Austro-Hungaria është zyrtarizuar në vitin 1905, po ashtu, me mësuesin Dom Mikel Tarabulluzin.

Kisha e Shën Gjergjit, ndryshe e njohur si Shkolla e Parë Shqipe në Kosovë është ndërtuar në terren të pjerrtë, ku formohen bodrumi dhe përdhesja. Ndërtesa është e vendosur në drejtimin perëndim – lindje dhe ka planimetri në formë të shkronjës L.

Hyrja për bodrumin ku është e vendosur salla e lutjeve bëhet nga ana jugore, nëpërmes dy hyrjeve të veçanta, njëra për priftërinjtë e tjetra për besimtarët. Salla ka tri dritare në ballin jugor dhe dy të tjera në atë lindor. Absida gjendet në murin verior, pranë së cilës ndodhet edhe altari.

Nga hyrja e priftërinjve, salla ndahet me dy shtylla, të cilat mbajnë një mur në formë harku, ndërsa një ndarje tjetër ndërmjet altarit dhe pjesës tjetër të sallës është improvizuar me dy shtylla pa kapitel. Altari dhe tryeza e altarit janë veshur me gurë të përpunuar.

Po kështu, edhe absida është e dekoruar me një frizë, ngjyrash të shembullit të shamisë së Nënë Terezës. Hyrja në përdhese bëhet nga porta që është në perëndim, ku gjendet edhe hajati i vendosur në tri shtylla. Vetë hajati ka një formë të gjysmërrethit, në dukje një absidë nga perëndimi.

Në përdhese ndodhen disa kthina, të cilat kanë shërbyer për nxënësit si dhoma mësimi, për udhëheqësit fetarë të kishës dhe njëkohësisht udhëheqës edhe të shkollës. Ndërtesa është e ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqeror. Mbulohet me kulm dyujësh, që përcjell tërë planimetrinë. Në pjesën perëndimore është e ngritur kambanorja me bazë katrore, e mbuluar me kulm katërujor.

Në oborrin e kishës është përmendorja e Don Mikel Tarabuluzit, si dhe një monument kushtuar Martirëve të Karadakut (1846-1848).

Bazuar në vlerat Historike, artistike, shoqërore, shkencore dhe shpirtërore, aseti Kisha dhe shkolla fillore në gjuhën shqipe në Stubëll të Epërme në vitin 2016 është shpallur në mbrojtje të përhershme në nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Ky shkrim u bazua në informacionet e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit:

Duke u bazuar  në statistikat e publikuara nga Policia e Kosovës për ditën që lamë pas, në trafik janë shqiptuar gjithsej 1301 tiketa, janë regjistruar 62 aksidente trafiku ku 30 prej tyre ishin aksidente me persona të lënduar, ndërsa nuk kishte asnjë me fatalitet.

Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut

Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut

Lokaliteti arkeologjik i Dresnikut gjendet në fshatin Dresnik i Poshtëm, rreth 1.5 km në lindje të qytetit të Klinës dhe shtrihet në mes të fshatit dhe lumit Drini i Bardhë.

Dresniku është një prej lokaliteteve arkeologjike më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë por edhe në rajon.

Gërmimet e vazhdueshme kanë rezultuar më gjetje shumë interesante dhe të rëndësishme për njohjen e qytetërimit të hershëm në Kosovë. Gjate gërmimeve të viteve 2012-2015, janë identifikuar disa monumente arkitekturore prej të cilave veçohet Aula me përmasa të mëdha.

Kjo lloj Aule mund ti përket vetëm pallateve të asaj kohe. Përveç madhësisë se objektit, ky monument veçohet për shkak të dyshemeve të tëra të mozaikut polikrom.

Pallati është i vendosur në qendrën e këtij lokaliteti, dhe gjithashtu është identifikuar muri rrethues me gjerësi 3,7 metra dhe 3 kulla që karakterizohen nga madhësia dhe trashësia e mureve. Brenda mureve është gjetur edhe një kompleks banimi në të cilën u identifikuan gjurmë të pikturave murale të hipokausteve që dëshmojnë nivelin e lartë shoqëror, ekonomik dhe artistik të banorëve të këtij kompleksi. Po ashtu janë gjetur edhe shumë monedha të perandorëve të ndryshëm romak të shekullit III dhe IV si dhe disa copëza të shtatoreve të punuara nga mermeri, pra bëhet fjalë për një ‘’Municipium’’ (qytet antik).

Bazuar në vlerat historike, arkeologjike, artistike dhe shkencore, aseti lokaliteti arkeologjik i Dresnikut në vitin 2016 është shpallur në mbrojtje të përhershme nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Ky shkrim u bazua në informacionet e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Kjo është vetura më e shpejtë në botë me 490 km/h (FOTO+VIDEO)

Kjo është vetura më e shpejtë në botë me 490 km/h

Bugatti Chiron tashmë është zyrtarisht vetura më e shpejtë në botë.

Vozitësi Andy Wallace nga kanali “Top Gear” me këtë veturë e arriti shpejtësinë prej 490.5 kilometrash në orë në pistën “Ehra-Lessien” në Gjermani.

Rekordi i shpejtësisë u vërtetua edhe nga Shoqata për Inspektime Teknike e Gjermanisë.

Kështu, Bugatti Chiron bëhet vetura e parë që e tejkalon kufirin prej 300 miljesh në orë apo 482 kilometrash në orë.

Për arritjen e këtij rekordi, vetura është ndërtuar me aerodinamikë të veçantë.

Kjo veturë është më e ulët se Bugatti-t tjerë dhe është 25.5 centimetra më e gjatë.

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit:

Duke u bazuar  në statistikat e publikuara nga Policia e Kosovës për ditën që lamë pas, në trafik janë shqiptuar gjithsej 1396 tiketa, janë regjistruar 54 aksidente trafiku ku 22 prej tyre ishin aksidente me persona të lënduar, ndërsa nuk kishte asnjë me fatalitet.

Kontrolloni gjendjen e pikave kufitare në kohë reale

Kontrolloni gjendjen e pikave kufitare në kohë reale

Ministria e Punëve të Brendshme, në web faqen zyrtare të insitutcionit, bën të mundur që online t’i njoftojë qytetarët se sa mund të presin nëse vendosin që të kalojnë në ndonjërën prej pikave kufitare të Kosovës.

Në këtë mënyrë, çdo qytetar i interesuar do të jetë i informuar për çdo PKK para nisjes së udhëtimit.

Këto informata, në formë tabelore, janë në dispozicion në web faqen zyrtare të MPB-së, në linkun:

https://mpb.rks-gov.net/QKMK.aspx

Xhamia e Hadum Agës

Xhamia e Hadum Agës

Xhamia e Hadum Agës është pjesë integrale e tërësisë urbanistike “Çarshia e madhe” – Gjakovë, përkatësisht gjendet në bërthamën e saj dhe është ndërtuar në vitin 1594-1595, nga Hadum Sylejmon Efendija – Hadum Aga.

Ky objekt ka shërbyer si objekt sakral (xhami), ndërsa në kompleksin e vet gjendet edhe mejtepi që ka kryer funksiononin e mësim-besimit fetar. Kompleksi i xhamisë është i përbërë nga xhamia, minarja, mejtepi, abdes’hanja, varrezat e vjetra dhe biblioteka, e cila është një ndër bibliotekat më të vjetra në Kosovë.

Pika qendrore e Ansamblit në fjalë pa dyshim është objekti i xhamisë që zënë pozitën qendrore në tërë lokacionin. Trijemi i mbuluar me tri kupola në pjesën hyrëse, kupola qendrore, dekoret e shumta në eksterier dhe enterier, minarja e restauruar janë elementet e njërit prej objekteve me të bukura në tërë trashëgiminë kulturore të Kosovës.

Vlerë të veçantë kanë edhe varrezat që konsiderohen shumë të vjetra. Mejtepi është restauruar menjëherë pas luftës (2001-2002), ndërsa Biblioteka është resaturuar në vitet 2016-2017.

Bazuar në vlerat historike, artistike, shkencore, shoqërore dhe shpirtërore, aseti Xhamia e Hadum Agës në vitin 2016 është shpallur në mbrojte të përhershme nga Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Ky shkrim u bazua në informacionet e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore.

Filluan punimet në rrugën “Bujar Roka”

Filluan punimet në rrugën “Bujar Roka”

Rruga Bujar Roka deri te Ura e Tabakut, e përmbyllë qarkoren e brendshme të qytetit dhe ka gjatësi prej 2.7 kilometra. Investimi i MIT për këtë projekt në komunën e Gjakovës është mbi 3.5 milionë euro si investimi më i madh në komunën e Gjakovës, pas atij për zgjerimin e rrugës Gjakovë – Dollc.

Ministri Lekaj tha se edhe ky projekt po realizohet në vazhdën e qindra projekteve tjera të cilat tashmë janë bërë realitet në Gjakovë, në Dukagjin, në mbarë Kosovën. Por shtoi se realizimi i projektit për ndërtimin e autostradës së Dukagjinit, do të kurorëzojë tërë punën për ndryshimin e pasqyrës së infrastrukturës rrugore në vend.

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit

Statistikat e përgjithshme mbi aksidentet rrugore në 24 orët e fundit:

Duke u bazuar  në statistikat e publikuara nga Policia e Kosovës për ditën që lamë pas, në trafik janë shqiptuar gjithsej 1069 tiketa, janë regjistruar 46 aksidente trafiku ku 13 prej tyre ishin aksidente me persona të lënduar, ndërsa nuk kishte asnjë me fatalitet.

Pemët janë jetë.

Pemët janë jetë.

Si bimët më të mëdha në planet, ato na japin oksigjen, marrin karbonin, stabilizojnë tokën dhe i japin jetë botës së egër. Ato gjithashtu na sigurojnë materialet për mjete dhe strehim.

Jo vetëm që pemët janë thelbësore për jetën, ato na japin një lidhje midis së kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes.

Ato veprojnë si një filtër fizik, duke bllokuar pluhurin dhe thithin ndotës nga ajri. Disa pemë individuale eliminojnë deri në 1.7 kilogram ndotës çdo vit. Ato gjithashtu sigurojnë hije nga rrezatimi diellor dhe zvogëlojnë zhurmën.

Pemët thithin dyoksidin e karbonit përderisa rriten, karboni që e ruajnë në drurin e tyre ndihmon në ngadalësimin e shkallës së ngrohjes globale.

Shumë lloje të tyre njihen edhe për vetitë e tyre medicinale. Vaj nga lëvorja e thuprës, për shembull, ka veti antiseptike.

Hulumtimet tregojnë se nëse qëndrojmë për disa minuta të rrethuar nga pemët në hapësirë të gjelbër, presioni i gjakut bie, rrahjet e zemrës tuaj ngadalësohen dhe nivelet e stresit tuaj zbresin.

Ato zvogëlojnë shpejtësinë e erës dhe ftohin ajrin. Vlerësohet se pemët mund të ulin temperaturën në një qytet deri në 7 ° C.

Pemët gjithashtu ndihmojnë në parandalimin e përmbytjeve dhe erozionit të tokës, duke thithur mijëra litra ujëra të stuhisë.

Ato ofrojnë strehim dhe ushqim për komunitetin e shpendëve, insekteve, likeneve dhe kërpudhave, ndërsa krijojnë hije dhe strehim për të gjitha kafshët tjera. Një lisi i rritur mund të jetë shtëpi e 500 specieve të ndryshme.

Së shpejti, për herë të parë në histori, numri i njerëzve me shtëpi në qytete do të tejkalojë ata që jetojnë në fshat. Parqet dhe pemët do të bëhen një komponent edhe më jetësor i jetës urbane. Ne duhet t’i mbrojmë ato për të ardhmen tonë.