Mësoni se cili është dënimi nëse nuk posedoni ulëse të posaçme për fëmijë në veturë

Në bazë të ligjit për rregullat e trafikut rrugor, fëmijët nën moshën 12 vjeçare me peshë deri në 35 kilogram dhe gjatësi 150 cm, duhet të jenë të siguruar me ulëse të sigurisë për fëmijë.

Në rast se shoferi i mjetit nuk ka ulëse të sigurisë për fëmijë, dënohet për kundërvajtje me gjobë 100 deri 300 euro.

Shoferit i shqiptohet edhe masa mbrojtëse ndalim i të drejtuarit të mjetit në kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë 6 muaj.

Gjatë vitit 2018 për periudhën Janar- Dhjetor, policia e Kosovës raporton se janë shqiptuar gjithsej 509 gjoba ndaj shoferëve që nuk kanë poseduar ulëse të posaçme për fëmijë brenda veturës, ndërsa fushatat për vetëdijesimin e pjesëmarrësve në komunikacion janë të vazhdueshme.