Në qytetin e Gjakovës do të shtohen edhe tri vendpunime të reja infrastrukturore ndërsa një tjetër vendpunim, ai në rrugën Damjan- Bishtazhin do të mbyllet me ç’rast shënon edhe përfundimin e punimeve.

Më poshtë gjeni një listë me vendpunimet e lartë cekura;​

Rruga, Meqe – Cermian, (fillim i punimeve)

Rruga Kralan – Shqiponjë, (fillim i punimeve)

Rruga Cufadolit (fillimi i punimeve)

Rruga, Damjan – Bishtazhin, (përfundimi i punimeve)

Recommended Posts