15 MARS SEZONA E VERËS Nga 15/03 deri më 15/11 shoferët e republikës së Kosovës obligohen me ligj të pajisen me gomat e verës.

Me ndryshimin e  temperaturave presioni i gomave tuaja rritet.

Sigurohuni që gomat tuaja të kenë presionin e duhur. Vlerën e rekomanduar për gomën tuaj e gjeni në manualin e veturës suaj.

Gomat me presion të ulët të ajrit janë veçanërisht problematike pasi ato kanë tendencë për të ulur konsumin e karburantit dhe të konsumohen më shpejtë.
Kombinimi i nxehtësisë dhe presionit të ulët mund të shkaktojë plasaritjen e gomave.

Presioni i gomave duhet të matet gjithmonë në gomë te ftohtë. Prandaj në verë gjithmonë kontrolloni gomat në mëngjes , këshillojnë ekspertët.

Recommended Posts