Në shumicën e veturave përkrah ikonës së pompës në treguesin e karburantit ka një shigjetë që tregon djathtas ose majtas, po cili është kuptimi i kësaj shigjete?

Na ndodhë shpesh që kur shkojmë në pompë të mbushim veturën me karburant të mos jemi të sigurt se nga cila anë gjendet rezervuari. 

Pikërisht, kjo shigjetë tregon se në cilën anë është vendosur gryka ku mbushet rezervuari me karburan.

Recommended Posts