Në qoftë se i vëni të dimrit apo të verës, rregulli është i njëjtë, duhet t’i ndërroni të katër gomat.

Tek automobilat e vjetër gomat e vjetra zakonisht vihen përpara (shumica e automobilave në rrugët tona kanë tërheqje me rrotat e përparme), ndërsa të rejat pas në mënyrë që mos të vijë tek rrëshqitja e veturës. Por, gomat e parme ia pastrojnë rrugën atyre të pasme, që është posaçërisht e rëndësishme verës, kur vozitësit mësohen të vozisin në të tharë, dhe pastaj papritmas bien temperaturat të cilat përcillen me të reshura, që sjell deri tek vështirësitë në vozitje.

Asgjë nuk u nevojitet të keni pjesën e pasme stabile nëse pjesa e përparme u rrëshqet dhe u largon nga rruga. Nëse me rastin e montimit të gomave, në automobilin e ri me sistemin elektronik të sigurisë vendosni gomat të shpenzuara në njërën pjesë, elektronika mundet gabimisht të lexojë gjendjen duke menduar se rruga është e rrëshqitshme dhe vazhdimisht u paralajmëron.

Recommended Posts