Matësit e vendosur në Ambasadën Amerikane mbledhin të dhëna vazhdimisht, dhe nga këto nxirren vlerat mesatare dhe freskohen për çdo orë në web-faqe, te dhënat shfytëzohen për të llogaritur vlerën e Indeksit të cilësisë së ajrit (AQI) prej 0 në 500 e cila publikohet në web-faqën AIRnow. Qëllimi i AQI-së është të shpjegohet se çfarë domethënie ka cilësia e ajrit për shëndetin e popullatës.

Momentalisht cilësia e ajrit është e mirë, ndërsa ju mund ta kontrolloni atë në çdo kohë duke klikuar në linkun e mëposhtëm;

https://aqicn.org/city/kosovo/pristina/us-consulate

Recommended Posts